Navrh bez nazvu2

Naše

služby

Dotační management

1

Dotace a granty: Identifikace příležitostí pro získání finanční podpory a asistence při jejím získávání.

2

Ověření způsobilosti žadatele: Zajištění, že vaše organizace splňuje všechny kritéria pro úspěšnou žádost o dotaci.

3

Kompletní příprava žádosti: Vypracování všech potřebných dokumentů a materiálů pro podání žádosti.

4

Průběžná administrativa během realizace: Správa veškerých administrativních požadavků a povinností spojených s vaším dotačním projektem.

5

Zpracování monitorovacích zpráv: Sestavování a podávání pravidelných zpráv o průběhu a výsledcích projektu.

6

Účast při kontrolách: Podpora a zastupování během inspekcí a kontrol ze strany dotačního orgánu.

Naše

Zkušenosti

oppik
eu
fond
zelena
eu2 e1704709781298
iceland
optak
kultura

a další...