Aktuální výzva

Aplikace II

Popis výzvy

Aplikace II

Dotační program Aplikace, který je součástí operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPTAK), se zaměřuje na podporu výzkumných a vývojových projektů s tržním potenciálem.
1 4

Detailní popis

Aplikace II

PODPOROVANÉ AKTIVITY:

Průmyslový výzkum

Plánovitý výzkum nebo kritické šetření s cílem získat nové poznatky a dovednosti.

Vývoj nových nebo zdokonalení stávajících výrobků, postupů nebo služeb.

Experimentální vývoj

Zpracování a kombinace stávajících vědeckých, technologických a obchodních poznatků.

Vývoj nových nebo zdokonalených výrobků, postupů či služeb z těchto poznatků.

HRAZENO:

Osobní náklady.

Náklady na nástroje, přístroje a vybavení pořízených od třetích stran v podobě odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku.

Náklady na smluvní výzkum.

Náklady na poradenské služby VaV.

Dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, komponenty a dodávky.

ALOKACE: 1,5 mld. Kč

PODPORA: 25% – 85% z celkových způsobilých výdajů

ŽADATEL: Všechny typy podniků + výzkumné organizace.

ÚZEMNÍ ZAMĚŘENÍ: Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha

REALIZACE: 24 měsíců

TERMÍNY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

A) START: 3Q 2024

B) KONEC: 4Q 2024

Zaujal vás tento

dotační
program?

Fakturační
adresa

SAVE AREA s.r.o.
Nádražní 517, Zlonice 273 71

Klientská linka

Pondělí - Pátek: 9:00 - 18:00
+420 724 261 001

E.mail

info@beoffice.cz