Aktuální výzva

Popis výzvy

Digi POVEZ

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI DIGI SKILLS

Cílem je podpořit systémový rozvoj dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců v oblasti digitálních dovedností (dále jen „IT“) a Průmyslu 4.0 a rozvinout stranu nabídky i stimulovat stranu poptávky po dalším vzdělávání. Jde zejména o zvýšení odborné úrovně znalostí a digitálních dovedností a kompetencí pracovníků a o soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s dynamicky se měnícími požadavky trhu práce.

1 4

Detailní popis

Digi POVEZ

AKTIVITY: Získání a rozvoj digitálních kompetencí. Kurzy digitálního vzdělávání a rekvalifikace. Příspěvek na refundaci osobních nákladů zaměstnavatele na účast osoby na kurzech digitálního vzdělávání.

ALOKACE: 1 mld. Kč. 

DOTACE: 536 Kč/osobohodina školení, z toho hrazeno cca 77%, dotace určena na vzdělávání a náhrady mezd za dobu strávenou na školení

ŽADATEL: firmy, OSVČ

ÚZEMNÍ ZAMĚŘENÍ: Území České republiky, včetně území hl. m. Prahy.

REALIZACE: nejpozději do 30.9.2025

VYHLÁŠENÍ VÝZVY: duben 2024

Zaujal vás tento

dotační
program?

Fakturační
adresa

SAVE AREA s.r.o.
Nádražní 517, Zlonice 273 71

Klientská linka

Pondělí - Pátek: 9:00 - 18:00
+420 607 334 646

E-mail

kancelar@beoffice.cz