Aktuální výzva

Hasiči

Popis výzvy

Hasiči

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) byla vyhlášena výzva na podporu výstavby, rekonstrukce hasičských zbrojnic, pořízení požární techniky a budování umělých vodních nádrží. Cílem je posílit kapacity a zlepšit vybavení dobrovolných hasičů pro efektivnější zajištění požární ochrany v obcích.

1 4

Detailní popis

Hasiči

AKTIVITY:               

Výstavba nových a rekonstrukce stávajících požárních zbrojnic.

Pořízení nové požární techniky a věcných prostředků potřebných pro zajištění požární ochrany.

Vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží, které slouží jako zásobárny vody pro hašení požárů.

 

DOTACE: až 95%

 

VÝŠE DOTACE:    

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt je 130 000 Kč. Maximální výše není stanovena, což umožňuje realizaci rozsáhlých a komplexních projektů.

Podpora je poskytována na základě schválených nákladů projektu, přičemž specifické podmínky financování mohou být stanoveny v rámci jednotlivých kategorií podporovaných aktivit.

 

ŽADATEL:              

Obce, které zřizují jednotky sboru dobrovolných hasičů zařazené do kategorie II, III a V podle § 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

 

TERMÍNY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

A) START: 2Q 2024

B) KONEC: 31.12.2027

Zaujal vás tento

dotační
program?

Fakturační
adresa

SAVE AREA s.r.o.
Nádražní 517, Zlonice 273 71

Klientská linka

Pondělí - Pátek: 9:00 - 18:00
+420 724 261 001

E.mail

info@beoffice.cz