Aktuální výzva

Implementace strategie rovnosti mužů a žen

Popis výzvy

Implementace strategie rovnosti mužů a žen

Prosazovat genderově vyváženou účast na trhu práce, rovné pracovní podmínky a lepší rovnováhu mezi prací a osobním životem, mimo jiné prostřednictvím přístupu k cenově dostupné péči o děti a péči o závislé osoby.

1 4

Detailní popis

Implementace strategie rovnosti mužů a žen

AKTIVITY:

Zpracování výzkumů, analytických studií a metodik

Nastavení nástrojů pro dlouhodobý sběr dat

Analýzy a změny procesů klíčových pro splnění úkolu uloženého strategií

Implementace Metodiky posuzování dopadů materiálů předkládaných vládě ČR

Implementace nástrojů pro analýzu nerovnosti v odměňování žen a mužů

Vzdělávání zaměstnanců ve specifických oblastech podpory rovnosti žen a mužů souvisejících s jejich náplní práce

Realizace osvětových a informačních kampaní jako doplněk pro relevantní aktivity

Pilotní testování a následná evaluace možných opatření

Pilotní ověření zapojení organizací s expertizou v oblasti rovných příležitostí do rozhodovacích procesů žadatele (případně partnera) v roli poradců při tvorbě a realizaci veřejných politik

Koordinace naplňování Strategie rovnosti žen a mužů 2021–2030, včetně souvisejících činností

ALOKACE: 150 mil. Kč

DOTACE: EU 76,735 %/ státní rozpočet 23,265 % / žadatel 0 %

ŽADATEL:

Úřad vlády ČR, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, obchodní korporace, OSVČ, státní podnik, nestátní neziskové organizace, profesní a podnikatelská sdružení, poradenské a vzdělávací instituce, školy a školská zařízení, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, kraje, obce a jimi zřizované organizace, dobrovolné svazky obcí, sociální partneři, organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace, právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost na základě zvláštního zákona

REALIZACE: 48 měsíců

ÚZEMNÍ ZAMĚŘENÍ: celá ČR a EU

TERMÍNY PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI:

A) START: 9.8.2022

B) KONEC: 28.6.2024 (14:00)

Zaujal vás tento

dotační
program?

Fakturační
adresa

SAVE AREA s.r.o.
Nádražní 517, Zlonice 273 71

Klientská linka

Pondělí - Pátek: 9:00 - 18:00
+420 724 261 001

E.mail

info@beoffice.cz