Aktuální výzva

Inovace- Výzva II

Popis výzvy

Inovace- Výzva II

Cílem výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem.

1 4

Detailní popis

Inovace- Výzva II

AKTIVITY:

a) Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace) – nákup strojů

b) Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace) – HW, SW, nákup strojů

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE:

  • technologie
  • software a data
  • práva k užívání duševního vlastnictví
  • certifikace produktů

 

FORMA A VÝŠE PODPORY:  

minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt musí být 3 mil. Kč a maximálně 100 mil. Kč.

SPECIFIKA A OMEZENÍ:

  • Na 1 IČO je možné podat pouze jeden projekt.
  • Model hodnocení má v součtu 75 bodů, pro přijetí projektu je třeba 50 bodů.
  • Stavby nejsou způsobilým výdajem.

 

DOTACE: dle regionu 15 % – 60 %

ŽADATEL: malé a střední podniky, malá společnost se střední tržní kapitalizací

ÚZEMNÍ ZAMĚŘENÍ:

Území ČR mimo NUTS 2 Praha

TERMÍNY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

A) START: 7.5.2024

B) KONEC: 31.7.2024

Zaujal vás tento

dotační
program?

Fakturační
adresa

SAVE AREA s.r.o.
Nádražní 517, Zlonice 273 71

Klientská linka

Pondělí - Pátek: 9:00 - 18:00
+420 724 261 001

E.mail

info@beoffice.cz