Aktuální výzva

Inovační vouchery – Výzva II

Popis výzvy

Inovační vouchery – Výzva II

Cílem Výzvy je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit.

1 4

Detailní popis

Inovační vouchery – Výzva II

AKTIVITY:

Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků.

FORMA A VÝŠE PODPORY:

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 50 000. Kč a maximálně do výše 1 mil. Kč.

DOTACE: 50 – 75 % z prokázaných způsobilých výdajů

ŽADATEL: malé a střední podniky

ÚZEMNÍ ZAMĚŘENÍ: Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS II Praha

TERMÍNY PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ:

A) START: 1.2.2023

B) KONEC: 31.5.2024 (11:00)

Zaujal vás tento

dotační
program?

Fakturační
adresa

SAVE AREA s.r.o.
Nádražní 517, Zlonice 273 71

Klientská linka

Pondělí - Pátek: 9:00 - 18:00
+420 724 261 001

E.mail

info@beoffice.cz