Aktuální výzva

Inovační vouchery – Výzva III

Popis výzvy

Inovační vouchery – Výzva III

Cílem výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví.

1 4

Detailní popis

Inovační vouchery – Výzva III

AKTIVITY:

zveřejnění přihlášek vynálezů

registrace užitných vzorů

registrace průmyslových vzorů

registrace ochranných známek

FORMA A VÝŠE PODPORY:

dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 50 tis. Kč a maximálně do výše 500 tis. Kč

DOTACE: 75 % celkových způsobilých výdajů

ŽADATEL:

malé a střední podniky

organizace pro výzkum a šíření znalostí

ÚZEMNÍ ZAMĚŘENÍ: Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.

TERMÍNY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

A) START: 19.3.2024

B) KONEC: 31.12.2025 (10:00)

Zaujal vás tento

dotační
program?

Fakturační
adresa

SAVE AREA s.r.o.
Nádražní 517, Zlonice 273 71

Klientská linka

Pondělí - Pátek: 9:00 - 18:00
+420 724 261 001

E.mail

info@beoffice.cz