Aktuální výzva

Komplexní úsporná opatření veřejných budov

Popis výzvy

Komplexní úsporná opatření veřejných budov

V rámci Operačního programu životní prostředí 2021–2027 je otevřena výzva zaměřená na snížení energetické náročnosti veřejných budov a infrastruktury. Cílem je podpora široké škály aktivit vedoucích k výraznému snížení spotřeby energie a zvýšení efektivity energetického využití v budovách veřejného sektoru.

1 4

Detailní popis

Komplexní úsporná opatření veřejných budov

AKTIVITY:

Komplexní nebo návazné stavební úpravy pro zlepšení tepelně technických vlastností budov.

Implementace systémů využívajících odpadní teplo.

Systémy nuceného větrání s rekuperací tepla.

Rekonstrukce otopných soustav a teplovodních rozvodů.

Zavedení energetického managementu, včetně řídících softwarů a měřících prvků.

Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie, včetně solárně-thermických systémů a fotovoltaických instalací.

Zlepšení kvality vnitřního prostředí, modernizace osvětlení a akustická opatření.

Adaptace veřejných budov na změnu klimatu s využitím technologií pro šedé a srážkové vody.

 

DOTACE: až 100%, podpora je poskytována prostřednictvím jednotkových nákladů pro jednotlivá opatření, přičemž úroveň podpory je určena podle rozsahu a typu renovace.

 

ŽADATEL:              

Obce, dobrovolné svazky obcí, kraje.

Veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC.

Organizační složky státu, veřejné výzkumné instituce.

Vysoké školy, školy a školská zařízení, školské právnické osoby.

Nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, obecně prospěšné společnosti.

Církve a náboženské společnosti, státní podniky.

Obchodní společnosti zcela vlastněné veřejným subjektem.

 

TERMÍNY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

  1. A) START: 2Q 2024
  2. B) KONEC: 28.6.2024

Zaujal vás tento

dotační
program?

Fakturační
adresa

SAVE AREA s.r.o.
Nádražní 517, Zlonice 273 71

Klientská linka

Pondělí - Pátek: 9:00 - 18:00
+420 724 261 001

E.mail

info@beoffice.cz