Aktuální výzva

Kybernetická bezpečnost

Popis výzvy

Kybernetická bezpečnost

Dotaci s názvem Kybernetická bezpečnost  lze využít na informační a komunikační systémy včetně infrastruktury.

1 4

Detailní popis

Kybernetická bezpečnost

AKTIVITY: Zajištění služeb auditu kybernetické bezpečnosti, návrh a zavedení systému řízení bezpečnosti informací a báze znalostí v oblasti kyberbezpečnosti,

Pořízení a implementace nástroje pro správu aktiv v oblasti zdravotnické techniky,

Pořízení a implementace nástroje pro zálohování a archivaci, zabezpečení komunikační sítě,

Pořízení a implementace nástrojů (LogManagement, load balancing, SandBoxing, multifakturová autentizace, atd.),

Dodávka služeb SOC,

Servery a disk uložiště pro zajištění kybernetické bezpečnosti (virtualizace, ukládání logů, aj.)

ALOKACE:

organizační složky státu; příspěvkové organizace organizačních složek státu; státní organizace – min. 5 mil. Kč, max. 300 mil. Kč na projekt,

kraje; organizace zřizované nebo zakládané kraji; obce;

organizace zřizované nebo zakládané obcemi – min. 5 mil. Kč, max 50 mil. Kč na projekt.

DOTACE: 100% (DPH není uznatelným výdajem)

ŽADATEL: kraje, obce, státní organizace, poskytovatele zdravotní péče

ÚZEMNÍ ZAMĚŘENÍ: Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha

TERMÍNY:

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU: 30. 4. 2024

Zaujal vás tento

dotační
program?

Fakturační
adresa

SAVE AREA s.r.o.
Nádražní 517, Zlonice 273 71

Klientská linka

Pondělí - Pátek: 9:00 - 18:00
+420 724 261 001

E.mail

info@beoffice.cz