Aktuální výzva

Marketing – Výzva II

Popis výzvy

Marketing – Výzva II

Usnadnění vstupu malých a středních podniků na mezinárodní trhy a zvýšení jejich mezinárodní konkurenceschopnosti prostřednictvím účasti na zahraničních výstavách a veletrzích.

1 4

Detailní popis

Marketing – Výzva II

PODPOROVANÉ AKTIVITY:

A) Individuální účast na zahraničních výstavách a veletrzích:

Pronájem výstavní plochy včetně stánku a dalších souvisejících služeb a poplatků.

B) Služby usnadňující vstup na zahraniční trhy:

Doprava exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a výstavu v zahraničí a zpět.

Marketingové a propagační materiály – např. letáky, plakáty, brožury, prospekty, videa a další propagační materiály.

 

PODPORA: 50%

 

ALOKACE: 250 mil. Kč

 

ŽADATEL: Malé a střední podniky

 

ÚZEMNÍ ZAMĚŘENÍ: Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha

 

SPECIFIKA VÝZVY: Projekt musí být jednoetapový.

V rámci jednoho projektu je podpořeno max. 5 účastí na výstavě nebo veletrhu.

Systém sběru žádostí – průběžný

 

FORMA A VÝŠE PODPORY: Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 200 000 Kč a maximálně do výše 2 450 000 Kč.

 

TERMÍNY:

A) VYHLÁŠENÍ VÝZVY: 27.6.2024

B) START PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ: 29.7.2024

C) KONEC PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ:  28.3.2025

Zaujal vás tento

dotační
program?

Fakturační
adresa

SAVE AREA s.r.o.
Nádražní 517, Zlonice 273 71

Klientská linka

Pondělí - Pátek: 9:00 - 18:00
+420 607 334 646

E-mail

kancelar@beoffice.cz