Aktuální výzva

Marketing – Výzva II

Popis výzvy

Marketing – Výzva II

Cílem je podpořit inovace v designu, účast na mezinárodních veletrzích a vývoj exportních marketingových strategií pro zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti českých podniků.

1 4

Detailní popis

Marketing – Výzva II

AKTIVITY:                  

 

Design pro internacionalizaci: Zaměřuje se na inovace v průmyslovém designu pro zlepšení vzhledu, funkčnosti a ekodesignu produktů, určených pro sériovou výrobu, s cílem zvýšit konkurenceschopnost na zahraničních trzích. Tato podpora zahrnuje spolupráci s odborníky z oblasti průmyslového designu.

 

Podpora účasti na zahraničních veletrzích a výstavách: Podporuje účast malých a středních podniků (MSP) na zahraničních veletrzích a výstavách zaměřených na design, včetně organizace akcí, seminářů a marketingové podpory. Cílem je rozvoj mezinárodní konkurenceschopnosti a prezentace českých podniků a produkce na mezinárodních fórech.

 

Poradenství exportního marketingu: Poskytuje zvýhodněné služby v oblasti vytváření marketingových strategií pro zahraniční trhy. Zaměřuje se na definování cílů, cílových skupin, analýzu konkurence, plánování a měření efektivity strategií s cílem zlepšit konkurenceschopnost na mezinárodní úrovni.                        

 

ALOKACE:               65 mil. Kč

 

ŽADATEL:               malé a střední podniky

 

ÚZEMNÍ

ZAMĚŘENÍ:             Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha

 

REALIZACE:           nejpozději do 31.12.2027

           

 

TERMÍNY:

  1. VYHLÁŠENÍ VÝZVY: únor 2024
  2. PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU: 4.2024

Zaujal vás tento

dotační
program?

Fakturační
adresa

SAVE AREA s.r.o.
Nádražní 517, Zlonice 273 71

Klientská linka

Pondělí - Pátek: 9:00 - 18:00
+420 607 334 646

E-mail

kancelar@beoffice.cz