Aktuální výzva

Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu

Popis výzvy

Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu

V rámci snahy o přechod na uhlíkově neutrální hospodářství byla vyhlášena výzva na podporu udržitelné městské mobility. Cílem je zvýšit podíl nízkoemisních a bezemisních vozidel v systémech veřejné dopravy a tím přispět k čistšímu a zdravějšímu životnímu prostředí ve městech.

1 4

Detailní popis

Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu

AKTIVITY:               

Pořízení silničních bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu, která využívají jako zdroj energie elektřinu nebo vodík.

Pořízení bezemisních drážních vozidel pro městskou hromadnou dopravu, jako jsou tramvaje a trolejbusy.

Pořízení silničních nízkoemisních vozidel, která jako alternativní palivo využívají biometan.

 

DOTACE: až 85%

 

ŽADATEL:              

Kraje a obce.

Dopravci, kteří poskytují veřejné služby v přepravě cestujících na základě smlouvy o veřejných službách.

 

TERMÍNY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

A) START: 2Q 2024

B) KONEC: 31.12.2027

Zaujal vás tento

dotační
program?

Fakturační
adresa

SAVE AREA s.r.o.
Nádražní 517, Zlonice 273 71

Klientská linka

Pondělí - Pátek: 9:00 - 18:00
+420 724 261 001

E.mail

info@beoffice.cz