Aktuální výzva

Oběhové hospodářství – Výzva II.

Popis výzvy

Oběhové hospodářství – Výzva II.

Zelenější, nízkouhlíkový přechod na uhlíkově neutrální hospodářství a odolná Evropa díky podpoře spravedlivého přechodu na čistou energii, zelených a modrých investic, oběhového hospodářství, zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně, prevence a řízení rizik a udržitelná městská mobilita.

1 4

Detailní popis

Oběhové hospodářství – Výzva II.

PODPOROVANÉ AKTIVITY:

Zavádění technologií k výrobě druhotné suroviny, polotovaru nebo výrobku z vlastního odpadního materiálu.

Zavádění technologií pro výrobu polotovarů nebo výrobků z druhotných surovin nebo technologií umožňující zvýšení podílu druhotných surovin ve výrobku.

Zavádění technologií pro znovupoužití vlastního výrobního odpadu zařazením zpět do výrobního cyklu.

Zavádění technologií ke zvýšení recyklovatelnosti výrobků.

Snížení množství vstupů při výrobě.

 

ALOKACE: bude upřesněno

 

ŽADATEL:

Malé a střední podniky

malá společnost se střední tržní kapitalizací (do 499 zaměstnanců)

 

ÚZEMNÍ ZAMĚŘENÍ: Území ČR mimo hl. města Prahy

 

TERMÍNY PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

START: 4Q 2024

KONEC: bude upřesněno

Zaujal vás tento

dotační
program?

Fakturační
adresa

SAVE AREA s.r.o.
Nádražní 517, Zlonice 273 71

Klientská linka

Pondělí - Pátek: 9:00 - 18:00
+420 724 261 001

E.mail

info@beoffice.cz