Aktuální výzva

Obnova území – veřejné služby, kultura, sport, rekreace – Ústecký kraj

Popis výzvy

Obnova území – veřejné služby, kultura, sport, rekreace – Ústecký kraj

Umožnit regionům a lidem řešit (negativní) sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace na klimaticky neutrální ekonomiku.

1 4

Detailní popis

Obnova území – veřejné služby, kultura, sport, rekreace – Ústecký kraj

PODPOROVANÉ AKTIVITY:

Aktivita 1 – Kultura

• Podaktivita 1.1 – Výstavba a modernizace muzeí, galerií nebo expozic jiných veřejných institucí uchovávající hornické dědictví a paměť regionu.

• Podaktivita 1.2 – Oprava a zachování veřejně přístupných kulturních památek hornického dědictví nebo památek, které byly prokazatelně zasažené těžbou uhlí.

• Podaktivita 1.3 – Výstavba a modernizace kulturních a komunitních center a domů.

Aktivita 2 – Sport a rekreace

• Podaktivita 2.1 – Výstavba a modernizace multifunkčních rekreačních areálů (pláže, kempy, tábořiště, přírodní koupaliště, výletiště).

• Podaktivita 2.2 – Výstavba a modernizace venkovních sportovišť.

• Podaktivita 2.3 – Výstavba a modernizace návštěvnických a informačních středisek ve vazbě na hornické dědictví a území zasažené těžbou uhlí.

Aktivita 3 – Brownfieldy

• Podaktivita 3.1 – Regenerace brownfieldů pro účely s veřejným zájmem.

 

ALOKACE: 330 mil. Kč

 

VÝŠE PODPORY: Minimální výše podpory nesmí být nižší než 1 mil. Kč

Maximální výše podpory je 120 mil. Kč

 

ŽADATEL: Dle kapitoly D.14.2 Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OP ST 2021–2027 (dále jen „PrŽaP OP ST“).

 

ÚZEMNÍ ZAMĚŘENÍ: Území po těžbě v rámci Ústeckého kraje blíže vymezené Příloze č. 1.

 

TERMÍNY PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

VYHLÁŠENÍ VÝZVY: 27.9.2023

START: 11. 10. 2023 (12:00)

KONEC: 31. 12. 2027

Zaujal vás tento

dotační
program?

Fakturační
adresa

SAVE AREA s.r.o.
Nádražní 517, Zlonice 273 71

Klientská linka

Pondělí - Pátek: 9:00 - 18:00
+420 724 261 001

E.mail

info@beoffice.cz