Aktuální výzva

Pobytové sociální služby

Popis výzvy

Pobytové sociální služby

Výzva je určena na podporu nákupu, rekonstrukce a výstavby objektů a zařízení, které umožní poskytování kvalitních pobytových sociálních služeb. Cílem je vytvoření podmínek pro efektivní a důstojné sociální péče v rámci komunit.

1 4

Detailní popis

Pobytové sociální služby

AKTIVITY:               

Nákup nemovitostí včetně pozemků.

Výstavba, rekonstrukce a úpravy zařízení pro poskytování sociálních služeb.

Aktivity se zaměřují na odlehčovací služby, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a chráněné bydlení.

 

DOTACE: až 100%

 

VÝŠE DOTACE:    

Výše dotace je stanovena na 100 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Na jeden projekt bude poskytnuta dotace ve výši 5–80 mil. Kč.

Celková alokace výzvy činí 2,5 miliardy Kč.

 

ŽADATEL:              

Kraje, obce, městyse, města, statutární města, městské obvody, městské části, hlavní město Praha a městské části hlavního města Prahy.

Dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované organizace.

Příspěvkové organizace územního samosprávného celku a další právnické osoby, které mohou zakládat a zřizovat obec/kraj/hlavní město Praha nebo městská část.

Organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace.

Spolky a pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církve, nadace.

 

SPECIFIKA PROJEKTU:           

DPH je způsobilým výdajem projektu u žadatelů jako spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církve, církevní organizace, nadace a nadační fondy.

Pro ostatní oprávněné žadatele je DPH nezpůsobilým výdajem.

 

TERMÍNY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

A) START: 21.7. 2023

B) KONEC: 22.7.2024

Zaujal vás tento

dotační
program?

Fakturační
adresa

SAVE AREA s.r.o.
Nádražní 517, Zlonice 273 71

Klientská linka

Pondělí - Pátek: 9:00 - 18:00
+420 724 261 001

E.mail

info@beoffice.cz