Aktuální výzva

Podpora sociálního bydlení

Popis výzvy

Podpora sociálního bydlení

Cílem výzvy je posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin.

1 4

Detailní popis

Podpora sociálního bydlení

PODPOROVANÉ AKTIVITY:

Podpora zabydlování a podpora bydlení a podpora integrovaného řešení (výčet možných aktivit):

Kontaktní místo pro bydlení,

Sociální realitní agentura/garantované bydlení,

Posílení prevence ztráty bydlení,

Podpora multidisciplinárních týmů při řešení bytové situace, case managementu, vytváření podpůrných sítí služeb,

Strategické a koordinační aktivity na území obce nebo širším území,

Přechod do bydlení při odchodech z institucí,

Nástroje pro podporu sousedského soužití,

Prevence a řešení diskriminace v oblasti bydlení,

Facilitace vzájemné podpory, svépomoci a dalších participativních forem podpory bydlení

V případě přijetí zákona o podpoře bydlení budou aktivity výzvy upraveny v návaznosti na tento připravovaný zákon či podporovat jeho implementaci.

 

ALOKACE: 400 000 000 Kč

 

ŽADATEL:

Nestátní neziskové organizace

Obce Městské části hlavního města Prahy

Dobrovolné svazky obcí

Organizace zřizované kraji nebo obcemi

Organizace zřizované městskými částmi hlavního města Prahy

Organizace zřizované hlavním městem Prahou

Poskytovatelé sociálních služeb

 

MÍSTO REALIZACE: celá ČR a EU

 

TERMÍNY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

A) START: říjen 2024

B) KONEC: duben 2025

Zaujal vás tento

dotační
program?

Fakturační
adresa

SAVE AREA s.r.o.
Nádražní 517, Zlonice 273 71

Klientská linka

Pondělí - Pátek: 9:00 - 18:00
+420 724 261 001

E.mail

info@beoffice.cz