Aktuální výzva

Revitalizace veřejných prostranství

Popis výzvy

Revitalizace veřejných prostranství

V rámci iniciativy na zlepšení kvality veřejných prostor ve městech a obcích byla vyhlášena výzva na podporu revitalizace a výstavbu veřejných prostranství. Cílem je oživit náměstí, parky, pěší zóny, uliční prostory a další veřejně dostupné lokality, zvýšit jejich bezpečnost, funkčnost a estetickou hodnotu.

1 4

Detailní popis

Revitalizace veřejných prostranství

AKTIVITY:               

Ucelené projekty zaměřené na rozvoj veřejné a technické infrastruktury a související zelené infrastruktury (modrou a zelenou složku).

Revitalizace a modernizace stávajících veřejných prostranství.

Úprava nevyužívaných ploch pro veřejné využití.

 

DOTACE: až 95%

 

VÝŠE DOTACE: Minimální výše způsobilých výdajů na jeden projekt je stanovena na 500 000 Kč a maximální výše není stanovena, což umožňuje realizaci rozsáhlých projektů.

 

ŽADATEL:              

Obce, kraje.

Organizace zřizované nebo zakládané obcemi a kraji.

Organizační složky státu a příspěvkové organizace státních složek.

Církve a církevní organizace.

Státní podniky a státní organizace.

Veřejné a státní vysoké školy.

Veřejné výzkumné instituce.

 

TERMÍNY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

A) START: 2Q 2024

B) KONEC: 31.12.2027

Nejzazší datum ukončení realizace projektu je 30. 6. 2029.

Zaujal vás tento

dotační
program?

Fakturační
adresa

SAVE AREA s.r.o.
Nádražní 517, Zlonice 273 71

Klientská linka

Pondělí - Pátek: 9:00 - 18:00
+420 724 261 001

E.mail

info@beoffice.cz