Aktuální výzva

Služby prevence domácího a genderově podmíněného násilí

Popis výzvy

Služby prevence domácího a genderově podmíněného násilí

Cílem výzvy je posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin.

1 4

Detailní popis

Služby prevence domácího a genderově podmíněného násilí

PODPOROVANÉ AKTIVITY:

1) Podpora programů a služeb zaměřených na práci s oběťmi/osobami ohroženými domácím nebo genderově podmíněným násilím

2) Podpora programů/aktivit zaměřených na práci s osobami dopouštějícími se násilí

 

ALOKACE: 150 000 000 Kč

 

ŽADATEL:

a) nestátní neziskové organizace:

• obecně prospěšné společnosti

• evidované právnické osoby

• spolky

• ústavy

• nadace a nadační fondy

b) obce

c) městské části hl. m. Prahy

d) příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi

e) příspěvkové organizace zřizované městskými částmi hlavního města Prahy

f) dobrovolné svazky obcí včetně společenství obcí

g) poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb

 

MÍSTO REALIZACE: celá ČR a EU

 

TERMÍNY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

A) START: červen 2024

B) KONEC: říjen 2024

Zaujal vás tento

dotační
program?

Fakturační
adresa

SAVE AREA s.r.o.
Nádražní 517, Zlonice 273 71

Klientská linka

Pondělí - Pátek: 9:00 - 18:00
+420 724 261 001

E.mail

info@beoffice.cz