Aktuální výzva

Snížení energetické náročnosti veřejných budov

Popis výzvy

Snížení energetické náročnosti veřejných budov

Cílem výzvy je revitalizace veřejných budov a infrastruktury za účelem snížení konečné spotřeby energie, úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů, podpora obnovitelných zdrojů energie (OZE) a zlepšení kvality vnitřního prostředí.

1 4

Detailní popis

Snížení energetické náročnosti veřejných budov

AKTIVITY:               

Snížení energetické náročnosti veřejných budov a infrastruktury.

Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov.

Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu.

Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy.

 

DOTACE: až 100%

 

ŽADATEL:              

Kraje, obce, městské části hl. města Prahy (projekty mimo území HMP).

Dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC.

Organizační složky státu, veřejnoprávní instituce, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace.

Vysoké školy, školy a školská zařízení, státní podniky, nadace a nadační fondy.

Obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, obchodní společnosti a družstva (ze 100 % vlastněná veřejným subjektem).

 

ÚZEMNÍ ZAMĚŘENÍ:   

Výzva je určena pro přechodové regiony v rámci ITI Pražské metropolitní oblasti (kromě území Hl. města Prahy) a ITI Českobudějovické aglomerace. Pro méně rozvinuté regiony v rámci ITI Karlovarské, Liberecko-Jablonecké, Olomoucké a Zlínské aglomerace.

 

TERMÍNY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

  1. A) START: 2Q 2024
  2. B) KONEC: 30.9.2024

Zaujal vás tento

dotační
program?

Fakturační
adresa

SAVE AREA s.r.o.
Nádražní 517, Zlonice 273 71

Klientská linka

Pondělí - Pátek: 9:00 - 18:00
+420 724 261 001

E.mail

info@beoffice.cz