Aktuální výzva

Sociální bydlení IROP

Popis výzvy

Sociální bydlení IROP

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) byly otevřeny nové výzvy zaměřené na podporu sociálního bydlení. Tyto výzvy poskytují finanční podporu pro pořízení, adaptaci a vybavení bytů a bytových domů pro potřeby sociálně znevýhodněných skupin.

1 4

Detailní popis

Sociální bydlení IROP

AKTIVITY:               

Nákup objektů, domů, bytů a pozemků.

Nákup a dostavba nedokončených staveb.

Výstavba nových sociálních bytů, včetně společných prostor a nezbytných drobných staveb pro správu a provoz (např. čističky odpadních vod, trafostanice).

Rekonstrukce a úpravy objektů, domů a bytů.

Nákup základního vybavení bytové jednotky včetně nábytku.

Rekonstrukce a úpravy společných prostor.

Bezbariérový přístup: Sociální byty musí být přístupné bez bariér, aby byly dostupné všem potřebným skupinám.

 

VÝŠE DOTACE:

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 500 000 Kč a maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 90 000 000 Kč.

 

ŽADATEL:              

Obce, kraje a organizace zřízené nebo zakládané kraji/obcemi.

Partnerské organizace sociálních služeb (PO OSS).

Církve a církevní organizace.

Neziskové organizace (NNO), které poskytují sociální bydlení nebo úspěšně realizovaly projekt sociálního bydlení.

 

CÍLOVÁ SKUPINA:               

Bydlení je určeno pro osoby v bytové nouzi dle typologie ETHOS, včetně osob bez domova, osob v azylových domech, osob ohrožených domácím násilím, uprchlíků, migrujících pracovníků a dalších skupin, které se nacházejí v obtížných životních situacích.

 

TERMÍNY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

A) START: 21.2. 2024

B) KONEC: 21.2.2025 (Nejzazší datum ukončení realizace projektu: 31.12. 2028)

Zaujal vás tento

dotační
program?

Fakturační
adresa

SAVE AREA s.r.o.
Nádražní 517, Zlonice 273 71

Klientská linka

Pondělí - Pátek: 9:00 - 18:00
+420 724 261 001

E.mail

info@beoffice.cz