Aktuální výzva

Sociální inovace pro budoucnost

Popis výzvy

Sociální inovace pro budoucnost

Cílem výzvy je posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných.

1 4

Detailní popis

Sociální inovace pro budoucnost

AKTIVITY:

Zjišťování potřeb a prohlubování znalostí o problému, stávající situaci a jeho možném budoucím vývoji

Tvorba a testování možných řešení problému

Navázání spolupráce a spolutvorba se všemi důležitými aktéry

Reflexe možných budoucností (spekulativní / tranzitivní design)

Vyhodnocování

Prohlubování znalostí věcných témat a používaných metod

ALOKACE: 108 mil. Kč

ŽADATEL:

Organizační složky státu

Příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu

Kraje

Obce

Příspěvkové organizace zřízené kraji a obcemi

Nestátní neziskové organizace

Osoby samostatně výdělečně činné

Poskytovatelé sociálních služeb

Veřejné výzkumné instituce

Školy a školská zařízení

Vysoké školy

Obchodní korporace

REALIZACE: 30 měsíců

ÚZEMNÍ ZAMĚŘENÍ: celá ČR a celá EU

TERMÍNY PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI:

A) START: 13.10.2023

B) KONEC: 31.12.2026 (12:00)

Zaujal vás tento

dotační
program?

Fakturační
adresa

SAVE AREA s.r.o.
Nádražní 517, Zlonice 273 71

Klientská linka

Pondělí - Pátek: 9:00 - 18:00
+420 724 261 001

E.mail

info@beoffice.cz