Aktuální výzva

Sociální služby: pořízení stavby nebo vozu

Popis výzvy

Sociální služby: pořízení stavby nebo vozu

Podrobnosti o zajímavých výzvách IROP zaměřených na sociální služby, včetně možností pořízení vozidla nebo výstavby nových zařízení.

1 4

Detailní popis

Sociální služby: pořízení stavby nebo vozu

AKTIVITY:               

Výstavba a stavební úpravy existujících objektů.

Nákup staveb a pozemků.

Pořízení majetku a vybavení, včetně dlouhodobého a drobného hmotného a nehmotného majetku.

Nákup kompenzačních pomůcek.

Pořízení vozidel na alternativní paliva pro poskytování sociálních služeb.

Krytí nepřímých nákladů, jako jsou administrativa, projektová dokumentace, poplatky a provozní náklady.

 

KRITÉRIA PROJEKTU:           

Projekty musí splňovat kritéria sociálních služeb komunitního charakteru a kritéria transformace a deinstitucionalizace, které specifikuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.

 

VÝŠE DOTACE:     Maximální výše podpory činí 70 % způsobilých výdajů na území přechodových regionů a 85 % na území méně rozvinutých regionů.

Minimální výše způsobilých výdajů na projekt je 1 milion Kč.

Specifické limity pro nákup vozidel: 1 820 000 Kč pro standardní vozidla a 2 210 000 Kč pro vozidla upravená pro osoby s omezenou schopností pohybu.

 

DOTACE: až 85%

 

ŽADATEL:              

Obce

Kraje

Organizace zřizované nebo zakládané obcemi či kraji

 

ÚZEMNÍ  ZAMĚŘENÍ:   Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha

 

TERMÍNY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

  1. A) START: duben 2024
  2. B) KONEC: 31.12.2027

Zaujal vás tento

dotační
program?

Fakturační
adresa

SAVE AREA s.r.o.
Nádražní 517, Zlonice 273 71

Klientská linka

Pondělí - Pátek: 9:00 - 18:00
+420 724 261 001

E.mail

info@beoffice.cz