Aktuální výzva

Sociální začleňování ve vyloučených lokalitách

Popis výzvy

Sociální začleňování ve vyloučených lokalitách

Cílem výzvy je posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin.

1 4

Detailní popis

Sociální začleňování ve vyloučených lokalitách

PODPOROVANÉ AKTIVITY:

Podpora komunitní práce

Posílení výkonu sociální práce na obcích

Podpora sociálních služeb včetně podpory ohrožených rodin

Podpora prevence kriminality, bezpečnosti a veřejného pořádku

Podpora řešení dluhové problematiky

Podpora prevence zdraví

Podpora participativních metod práce s cílovou skupinou

Podpora programů zaměřených na boj s diskriminací

 

ALOKACE: 500 000 000 Kč

 

ŽADATEL:

a) nestátní neziskové organizace:

• obecně prospěšné společnosti

• evidované právnické osoby

• spolky

• ústavy

• nadace a nadační fondy

b) obce

c) příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi subjektivitu,

d) dobrovolné svazky obcí

e) poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru

poskytovatelů sociálních služeb

f) poskytovatelé zdravotních služeb

 

MÍSTO REALIZACE: celá ČR a EU

 

TERMÍNY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

A) START: červen 2024

B) KONEC: říjen 2024

Zaujal vás tento

dotační
program?

Fakturační
adresa

SAVE AREA s.r.o.
Nádražní 517, Zlonice 273 71

Klientská linka

Pondělí - Pátek: 9:00 - 18:00
+420 724 261 001

E.mail

info@beoffice.cz