Aktuální výzva

Spravedlivá transformace

Popis výzvy

Spravedlivá transformace

Spravedlivá transformace představuje proces, v rámci něhož státy vytvářejí férové podmínky pro plynulý přechod od znečišťujícího způsobu výroby k udržitelné, odolné a klimaticky neutrální ekonomice. Důležité je předejít negativním socioekonomickým dopadům a nabídnout regionům a jejich obyvatelům perspektivní budoucnost bez těžby a spalování fosilních paliv (zejména uhlí).

1 4

Detailní popis

Spravedlivá transformace

AKTIVITY: 

Vzdělávání ve firmách:

a) dotace na vzdělávání náhrady mezd
b) nákup drobných investic až do 50% projektu, oddlužování zaměstnanců (pouze malé a střední podniky)

ALOKACE: 

Karlovarský kraj: 60.000.000 Kč 

Ústecký kraj: 500.000.000 Kč 

Moravskoslezský kraj: 360.000.000 Kč

PODPORA: 85% de minimis nebo režim GBER malý podnik 70%, střední podnik 60%, velký podnik 50%,

PODPORA A MAX. ČERPÁNÍ:

a) DE MINIMIS: 0-5.000.000 Kč – hrazeno 85%, max. 200.000 EUR
b) GBER: nad 5.000.000 Kč – malý podnik 70%, střední podnik 60%, velký podnik 50%, max. 2.000.000 EUR

MINIMÁLNÍ VÝŠE PODPORY: 850.000 Kč

ŽADATEL: Malé a střední podniky (vyjma OSVČ), velké podniky Profesní a podnikatelská sdružení

REALIZACE: možná od schválení žádosti/vydání právního aktu do 31.12.2027

SPECIFIKA VÝZVY:
a) Vzdělávání a náhrady mezd pro všechny velikosti podniků, vzdělávání možné prezenčně, online i elearning

b) Nákup vybavení (pouze MSP): pořízení strojů, přístrojů, materiálu a vybavení (např.HW)

c) Oddlužování zaměstnanců (pouze MSP)

TERMÍNY:

a) VYHLÁŠENÍ VÝZVY: 15.9.2023
b) PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU: od 29.9.2023

Zaujal vás tento

dotační
program?

Fakturační
adresa

SAVE AREA s.r.o.
Nádražní 517, Zlonice 273 71

Klientská linka

Pondělí - Pátek: 9:00 - 18:00
+420 724 261 001

E.mail

info@beoffice.cz