Aktuální výzva

Technologie MAS

Popis výzvy

Technologie MAS

Cílem této Výzvy je prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen „CLLD“), se zapojením MAS identifikovat lokální problémy, a umožnit tak hlubší subregionální dosah podpory především pro MSP na venkově a zároveň s cílem též oslovit prvožadatele.

1 4

Detailní popis

Technologie MAS

PODPOROVANÉ AKTIVITY:

Pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení, SW řešení, IT infrastruktury a služeb s vazbou na:

§robotizaci, automatizaci, digitalizaci, 

§web, cloud,

§IT infrastrukturu.

ALOKACE: 1.000.000.000 Kč

PODPORA: 125.000 Kč – 1.000.000 Kč (50%)

MINIMÁLNÍ VÝŠE PROJEKTU: 250.0000 Kč

ŽADATEL: malé a střední podniky 

SPECIFIKA VÝZVY / ZPŮSOBILÉ VÝDAJE:

dlouhodobý hmotný majetek 
dlouhodobý nehmotný majetek
služby
nepřímé náklady (max. 7 % způsobilých výdajů)

NEPODPOROVANÉ AKTIVITY / NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE:

prostá obnova majetku

stavební práce

pořízení kolových a pásových vozidel/strojů včetně příslušenství

pořízení kancelářského nábytku a vybavení

pořízení repasovaných strojů a zařízení

VYHLÁŠENÍ VÝZVY: 1.7.2023

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU: 31.12.2024

Zaujal vás tento

dotační
program?

Fakturační
adresa

SAVE AREA s.r.o.
Nádražní 517, Zlonice 273 71

Klientská linka

Pondělí - Pátek: 9:00 - 18:00
+420 724 261 001

E.mail

info@beoffice.cz