Aktuální výzva

Úspory energie – výzva II

Popis výzvy

Úspory energie – výzva II

Podpora energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů.
1 4

Detailní popis

Úspory energie – výzva II

PODPOROVANÉ AKTIVITY:

Snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů:

Využívání obnovitelných zdrojů energie

Modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu v energetických hospodářstvích podniků

Akumulace všech forem energie v rámci komplexních projektů pro zvyšování energetické účinnosti

Využití odpadní energie

Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů

Zavádění prvků efektivního nakládání s energií a optimalizaci provozu k regulaci její spotřeby včetně podpory implementace

nástrojů energetického managementu.

ALOKACE: 5 mld. Kč

PODPORA: 35-65%

ŽADATEL: MSP, V oblasti železniční dopravy i subjekty až ze 100 % vlastněné veřejným sektorem, dále rovněž zemědělští

podnikatelé, podnikatelé v potravinářství, maloobchodní organizace a státní organizace (Správa železnic ).

ÚZEMNÍ ZAMĚŘENÍ: Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU: 2Q 2024

TERMÍN VYHLÁŠENÍ VÝZVY: 2Q 2024

Zaujal vás tento

dotační
program?

Fakturační
adresa

SAVE AREA s.r.o.
Nádražní 517, Zlonice 273 71

Klientská linka

Pondělí - Pátek: 9:00 - 18:00
+420 724 261 001

E.mail

info@beoffice.cz