Aktuální výzva

Znevýhodněné osoby na trhu práce

Popis výzvy

Znevýhodněné osoby na trhu práce

Zlepšit přístup k zaměstnání a aktivačním opatřením pro všechny uchazeče o zaměstnání, zejména mladé lidi, především prováděním systému záruk pro mladé lidi, dále pro dlouhodobě nezaměstnané a znevýhodněné skupiny na trhu práce a pro neaktivní osoby, jakož i podporu samostatné výdělečné činnosti a sociální ekonomiky.

1 4

Detailní popis

Znevýhodněné osoby na trhu práce

PODPOROVANÉ AKTIVITY:

Poradenské a informační činnosti a programy (včetně individuálního a specializovaného poradenství) v oblasti zaměstnávání, diagnostika, motivační aktivity, vzdělávání (rekvalifikace, další kvalifikační vzdělávání, měkké dovednosti a kompetence),

podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností – asistence a mentoring, pracovní trénink, aktivity vedoucí k uplatnění na trhu práce – zaměstnávání, zprostředkování zaměstnání,

podpora založení podnikání,

podpora flexibilních forem zaměstnávání,

realizace (již pilotně ověřených) inovativních nástrojů v oblasti zaměstnanosti cílových skupin.

 

ALOKACE: 300 000 000 Kč

 

ŽADATEL:  Poradenské a vzdělávací instituce, NNO, obce, dobrovolné svazky obcí

 

MÍSTO REALIZACE: celá ČR

 

TERMÍNY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

A) START: srpen 2024

B) KONEC: říjen 2024

Zaujal vás tento

dotační
program?

Fakturační
adresa

SAVE AREA s.r.o.
Nádražní 517, Zlonice 273 71

Klientská linka

Pondělí - Pátek: 9:00 - 18:00
+420 724 261 001

E.mail

info@beoffice.cz