Aktuální výzva

Zvyšování kvalifikací a dovedností zaměstnanců

Popis výzvy

Zvyšování kvalifikací a dovedností zaměstnanců

Prosazovat přizpůsobení pracovníků, podniků a podnikatelů změnám, aktivní a zdravé stárnutí a zdravé a vhodně přizpůsobené pracovní prostředí s ohledem na zdravotní rizika.

1 4

Detailní popis

Zvyšování kvalifikací a dovedností zaměstnanců

PODPOROVANÉ AKTIVITY:

Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli, zaměřené na odborné i klíčové kompetence, včetně podpory dalšího profesního vzdělávání OSVČ;

Tvorba a realizace podnikových vzdělávacích programů, včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů;

 

ALOKACE: 1 733 000 000 Kč

 

ŽADATEL: ÚP ČR

 

MÍSTO REALIZACE: celá ČR

 

TERMÍNY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

A) START: leden 2025

B) KONEC: listopad 2025

Zaujal vás tento

dotační
program?

Fakturační
adresa

SAVE AREA s.r.o.
Nádražní 517, Zlonice 273 71

Klientská linka

Pondělí - Pátek: 9:00 - 18:00
+420 724 261 001

E.mail

info@beoffice.cz